ORTOREHA

Zakład Sprzętu Ortopedycznego

Informacje dla pacjenta

WYKONUJEMY PROTEZY W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD na III i IV POZIOMIE JAKOŚCI 

OFERUJEMY BEZPŁATNE OFERTY I KONSULTACJIE W DOBORZE PROTEZY do PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD 

W 2018 PFRON kontynuuje program AKTYWNY SAMORZĄD realizowany przez samorządy powiatowe i grodzkie (PCPR, MOPS, MOPR):
Moduł I, obszar C, zadanie 3 i 4 skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, na zakup nowoczesnej protezy lub utrzymanie jej sprawności technicznej.

Termin przyjmowania wniosków do 31 sierpnia 2018 roku. 

Zadanie nr 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny.
Maksymalne kwoty dofinansowania do protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
- w zakresie ręki - 9 000 zł
- przedramienia - 20 000 zł
- ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26 000 zł.
- na poziomie podudzia - 14 000 zł.
- na wysokości uda i przez staw kolanowy - 20 000 zł.
- wyłuszczenie w stawie biodrowym - 25 000 zł.
z możliwością zwiekszenia kwoty w wyjątkowych wypadkach i przy celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu IV przy rekomendacji eksperta PFRON.  

Zadanie nr 4 - pomoc w utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy - dofinansowanie wynosi 30% w/w kwot. 

Szczegóły na stronach PFRON oraz w odpowiednich miejscu zamieszkania PCPR i MOPS.